+389 (0)33 271 225

Кирил Змбов 6 Кочани

Патишта

Патишта


Техком е спремен целосно да одговори на барањата за изведба на земјани работи при изградбата на патишта. Поседуваме сопствена современа механизација за професионална изведба на сите фази од областа на земјани работи:
• Ископ;
• Насип;
• Планирање на терен;
• Тампонирање и збивање на подобрена постелка;
• Припрема на тлото за асфалтирање;
• Изведба на сите потребни подземни инсталации.